Artykuł sponsorowany

Coraz więcej firm dostrzega znaczenie dostępności cyfrowej i stara się ją wprowadzać w swoich narzędziach biznesowych. Jednym z nich są systemy CRM. Dowiedz się, jak dostosować system CRM do zasad dostępności WCAG 2.1 oraz jakie korzyści może to przynieść Twojej firmie. Przejdźmy teraz do konkretów.

Podstawy dostępności WCAG 2.1 w systemach CRM

Dostępność to kluczowy element dla skutecznego funkcjonowania systemów CRM we współczesnym, cyfrowym świecie. Bez wątpienia, przestrzeganie zasad WCAG 2.1 jest istotne nie tylko ze względu na wymogi prawne, ale również, aby zaoferować swoim użytkownikom jak najwygodniejsze korzystanie z serwisu. Zmierzając ku temu celowi, warto zrozumieć podstawy standardu WCAG 2.1 i jak mogą one wpłynąć na organizację i funkcjonowanie systemów CRM. Przystępność informacji, łatwość nawigacji, czytelność treści i interaktywność to aspekty, na które szczególny nacisk kładą zasady dostępności WCAG 2.1. System CRM, który jest zgodny z tymi zasadami, będzie dużo bardziej przyjazny dla użytkownika i zdecydowanie skuteczniejszy. Wreszcie, należy zwrócić uwagę na to, że zasady WCAG 2.1 dotyczą także urządzeń mobilnych, które są coraz częściej wykorzystywane do korzystania z systemów CRM. Dostosowanie swojej oferty do tych wytycznych jest więc nie tylko zgodne z wymogami prawnymi, ale również zdecydowanie wpłynie na doświadczenie użytkownika końcowego. Więcej praktycznych informacji na ten temat można znaleźć na stronie CRMstrony internetowe wcag.

Praktyczne porady do dostosowania systemu CRM

Zacząć proces dostosowania systemu CRM do wymogów WCAG 2.1 może wydawać się przytłaczające, jednak za pomocą kilku porad praktycznych, jesteśmy w stanie uprościć ten złożony proces. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pomogą Ci w tym zadaniu:

  • Zdefiniuj swoje wymagania – zrozumienie, co chcesz osiągnąć, jest kluczowym krokiem. Ten etap obejmuje zrozumienie specyfiki Twojego biznesu oraz wymagań funkcjonalnych i technicznych systemu CRM.
  • Wybierz odpowiedni system CRM – nie wszystkie systemy CRM są łatwe do dostosowania. Wybór elastycznego systemu, który łatwo dostosujesz do Twoich wymagań, będzie zdecydowanie korzystny.
  • Sprawdź dostępność – upewnij się, że wybrany system CRM jest dostępny i zgodny z WCAG 2.1. Jeśli nie jest, może wymagać dodatkowej personalizacji, co może prowadzić do większych kosztów i czasu.
  • Przeprowadź testy – po wdrożeniu zmian, upewnij się, że zostały one prawidłowo zaimplementowane przez przeprowadzenie testów dostępności.

Pamiętaj, że dostosowanie systemu CRM to proces, który wymaga czasu i cierpliwości, jednak jego cel – bardziej dostępne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania CRM, jest niewątpliwie tego wart.

Korzyści z przestrzegania zasad dostępności w systemach CRM

Przestrzeganie zasad dostępności w systemach CRM przynosi firmie liczne korzyści. Dzięki temu, organizacje mogą być pewne, że ich system CRM jest dostosowany do potrzeb jak najszerszego kręgu użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych ograniczeń. Wykorzystanie zasad dostępności zwiększa użyteczność systemu, poprawiając doświadczenie użytkownika, co z kolei ma pozytywny wpływ na efektywność procesów biznesowych. Dodatkowo, zastosowanie tych zasad wpływa na wizerunek firmy jako instytucji troszczącej się o wszelkie grupy odbiorców, co przekłada się na postrzeganie marki. Przestrzeganie zasad dostępności w systemach CRM jest również zgodne z obowiązującym prawem, co minimalizuje ryzyko kar i sankcji. Jest to zatem inwestycja, która przynosi realne korzyści finansowe i niematerialne.

Napisz komentarz